Phong cách trao và nhận danh thiếp

Hãy học tập những quy tắc trao đổi danh thiếp một cách chính xác và khôn khéo nhé!

 

 

Cách trao danh thiếp

  1. Đứng lên và trao danh thiếp.
  2. Người trao danh thiếp trước tiên là người cấp dưới (hoặc khách viếng thăm).
  3. Giới thiệu bản thân rồi đưa danh thiếp bằng cả hai tay.
  4. Trao danh thiếp sao cho đối phương có thể dễ dàng nhận được.

 

 

Cách nhận danh thiếp

  1. Nhận danh thiếp bằng cả hai tay..
  2. Xác nhận lại cách đọc tên của đối phương.
  3. Đặt vào ví đựng danh thiếp chứ không đặt trên đệm ngồi.
  4. Nếu đối phương có nhiều người thì đặt danh thiếp nằm ngang.

 

 

Trong nhữnng trường hợp này thì nên xử lý thế nào?

 

◇Cả hai đồng thời trao danh thiếp

Nếu lỡ trao danh thiếp cùng lúc với đối phương thì tay trái cầm ví đựng danh thiếp, tay phải trao danh thiếp vàsử dụng ví đó như dĩa nhận danh thiếp của đối phương là được. Khi trao danh thiếp bằng tay phải, hãy dùng tay trái để nhận danh thiếp từ người đối diện. Ngoài ra, bạn nên nói thêm rằng “Xin thất lễ vì chỉ nhận được một tay” (“片手で失礼いたします.”).

 

 

 ◇Nếu lỡ lấy danh thiếp trước?

Nếu trong trường hợp đối phương đưa danh thiếp trước, đừng nên lúng túng, bối rối mà trước tiên hãy nhận danh thiếp một cách cẩn thận bằng hai tay. Đồng thời, nói kèm theo “Xin lỗi vì tôi đã chào hỏi chậm trễ…” (ご挨拶が遅くなり…) và trao danh thiếp.

Phong cách trao và nhận danh thiếp

Gọi điện SMS  Chỉ đường